Skip to content

De första utspelen

Här är tio utspel som skulle kunna ge Centerliberalerna en god start.

PRESSMEDDELANDE

Centerliberalerna står fast vid kärnkraftsuppgörelsen.

Efter sammanslagningen av Folkpartiet och Centerpartiet har kärnkraften varit en knäckfråga. Men nu uppger partiet att arbetsgruppen för energipolitiken slagit fast partiets ståndpunkt: Alliansöverenskommelsen från februari 2009 gäller, och regeringen bör söka en blocköverskridande uppgörelse i frågan.

– Alliansöverenskommelsens viktigaste punkt var att häva förbudet för ny kärnkraft. Nya kärnkraftverk ska dock inte subventioneras av staten, utan byggas på marknadsmässiga villkor, kommenterar Centerliberalernas språkrör.

– Centerliberalerna kommer nu att söka samtal med socialdemokraterna för att nå en blocköverskridande uppgörelse, och därmed långsiktig stabilitet i energipolitiken, avslutar Centerliberalernas språkrör.

Centerliberalerna föreslår ny klimatpolitik

Lika nödvändig som bilen är utanför storstäderna, lika onödig är den ofta innanför stadsgränserna. Införande av trängselskatter i samtliga storstäder, där pengarna används till utbyggnad av kollektivtrafiken, är därför en rimlig politik. Trängselskatterna i Stockholm behöver höjas från dagens nivåer. Detta skriver Centerliberalernas klimatgrupp i sin slutrapport, som presenteras idag.

Klimatfrågan är vår generations största utmaning. Att både Sverige och omvärlden minskar koldioxidutsläppen är helt nödvändigt. För Sveriges del är en omställning av bilparken, ökad tillgång och användning av kollektivtrafik samt produktionen av grön energi de viktigaste åtgärdspunkterna, fortsätter klimatgruppen.

Klimatomställningarna måste göras med hänsyn till landsändarnas olika förutsättningar. Det är inte önskvärt att hårdbeskatta bilen som fordon, eftersom den ofta är helt livsnödvändig utanför storstäderna. Att istället skapa teknikneutrala incitament för miljövänliga bilar kan ge samma effekt vad avser koldioxidutsläppen, men göra omställningen mer landsbygdsvänlig. En differentierad koldioxidskatt, baserad på var ett fordon huvudsakligen används, bör utredas, anser klimatgruppen.

– Förslagen är intressanta, och de som inte kör bil in i stadskärnor på dagarna skulle gynnas ekonomiskt. De som fortsätter köra bil kan räkna med förbättrad framkomlighet och kortare restider. Det här möjliggör också de nya spårvagnar och tunnelbanor såväl som infrastruktursatsningar på tågresande till större städer, kommenterar Centerliberalernas språkrör.

Samma kurs i både skolpolitik och näringspolitik

Efter sammanslagningen har interna arbetsgrupper diskuterat förutsättningarna för de olika politikområdena. Två av resultaten presenteras idag: Folkpartiets tidigare linje i skolpolitiken ligger fast, och Centerpartiets näringspolitik likaså.

– Det här blir ett sätt att dra nytta av de tidigare partiernas styrkor. Det finns ingen anledning att kompromissa om allt, nu har vi chansen att plocka russinen ur kakan, säger Centerliberalernas språkrör.

– Folkpartiets starka varumärke i skolpolitiken och Centerns förtroende i företagarfrågor kan nu bidra till att göra Centerliberalerna till huvudalternativet i svensk politik, avslutar språkrören.

Centerliberalerna tar omtag i integritetspolitiken

Både folkpartiet och centern har stått bakom regeringen i FRA-debatten, IPRED och Acta. Men det nya partiet vill nu göra en översyn av den samlade effekten.

-Det behövs ett nytt förhållningssätt till integritetsfrågorna. Regeringen har klubbat igenom lag efter lag utan att ta hänsyn till helheten. Sammantaget innebär alla åtgärder ganska omfattande integritetsintrång, säger Centerliberalernas talesperson i integritetsfrågor.

Partistyrelsen har därför fattat beslut om en arbetsgrupp som till nästa mandatperiod får i uppgift att se över hur lagarna kan omformas för att bättre tillgodose svenskarnas integritet.

Centerliberalerna presenterar Jobbprogram

– Det måste löna sig att starta företag och anställa i Sverige. Vi behöver nya jobb i nya och växande företag. Jobbskatteavdraget har varit bra, men för att det ska få full effekt behöver vi ett modernare trygghetssystem som gör att fler vågar byta jobb eller starta eget, säger Centerliberalernas ekonomiska talesman.

– Små och mellanstora företag behöver kunna vara flexiblare med sin personal när det går upp och ned, men det ställer nya krav på omställning och trygghet för individen som ska söka nya jobb, fortsätter Centerliberalernas ekonomiska talesman.

– En moderniserad LAS behöver kombineras med en moderniserad a-kassa. A-kassan behöver bli obligatorisk, men det krävs också bättre möjligheter att starta eget med A-kassa och att kunna få A-kassa på deltid. En modern arbetsrätt kombinerat med en stabil A-kassa och lägre skatter för företag skulle få breda grupper att jobba mer än idag och det är i den riktningen vi vill fortsätta, avslutar Centerliberalernas ekonomiska talesperson.

Centerliberalerna Sveriges mest EU-positiva parti

Centerliberalernas Europaparlamentariker fortsätter det täta samarbete man haft sedan långt innan partisammanslagningen.

– EU-samarbetet är en av de viktigaste faktorerna för långsiktig fred, tillväxt och hållbar utveckling inom Europa. Det är här vi kan föra en framgångsrik miljöpolitik och det är här många av de stora framtidsfrågorna måste mötas, skriver Centerliberalernas EU-parlamentariker i sitt gemensamma EU-program.

– Vi är positiva till att Sverige deltar i eurosammarbetet, men vi behöver utreda när och vilka krav som kan behöva ställas för den ekonomiska stabiliteten. En sådan utredning bör påbörjas så snart som möjligt, skriver Centerliberalerna vidare.

– Vi som är tydliga i vårt stöd för EU kan också ställa tuffare krav. EU:s makt över nationella frågor måste minska framöver. EU:s folkliga legitimitet bygger på ett smalt men vasst mandat – och det måste vi vinna åter. Det innebär att vi som kämpar för EU kommer behöva sätta tydligare gränser för samarbetet framöver, avslutar en av Centerliberalernas ledamöter.

Centerliberalerna blir först i Sverige med direktvald partiledning

– Dagens partistrukturer är gamla, och när vi får chansen att göra om det med hundra års erfarenhet tror vi att det finns mycket att förbättra och utveckla, kommenterar partiledningen vid tillsättandet av en arbetsgrupp för en ny organisation
”En modern partiledning behöver ett tydligt mandat som gör att man kan agera snabbt och kraftfullt. Just därför är det viktigt att partiledningen väljs av medlemmarna. Snåriga organisationsformer med flera led av ombud men få medlemmar på varje nivå behöver också försvinna framöver, och möjligheten till direktdialog med medlemmar och supportrar med hjälp av webbaserade verktyg utvecklas”, skriver partiledningen i sina instruktioner till arbetsgruppen.
– Socialdemokraternas fortsatta golgatavandring visar hur viktigt det är att välja ledare på ett transparent och demokratiskt sätt. Den som inte sitter på ett tydligt och demokratiskt mandat kan omöjligt leda en så kraftfull förnyelse som vi ser framför oss. Erfarenheter från andra länder visar dessutom att detta ökar ledningens popularitet och stöd, kommenterar arbetsgruppens ledning.
– En nyckelfaktor framöver är möjligheten att attrahera och behålla unga politiker och de som inte kan lägga all sin fritid på politiken. Därför är unga ledamöter överrepresenterade i arbetsgruppen, avslutar Arbetsgruppens ledning.