Skribent

Per Altenberg

Dags att inse faktum: Striden står inte mellan höger och vänster

I ljuset av Sverigedemokraternas framgångar har många röster höjts om betydelsen av att nu »vitalisera« konflikten mellan vänster och höger i svensk politik. Detta må fylla vissa terapeutiska behov, men är enligt Per Altenberg att bortse från det egentliga problemet. … Fortsättning