Skribent

Lennart Nordfors

Höger-vänster-skalan är död

Efterkrigstidens stora politiska konflikt stod kring välfärdsstaten. Partistrateger ser gärna att vi låtsas som att det fortsatt är där striden står. Men Lennart Nordfors, fil. dr i statsvetenskap, menar att det är dags att förpassa höger-vänster-skalan till historien. En nationalpopulistisk … Fortsättning

Liberal politik flyttar flyktinggränsen – inte tvärtom

Efter regeringens helomvändning i flyktingfrågan förra hösten har många i efterhand kritiska röster hörts i debatten. Till och med från liberalt håll har det hävdats att man i Sverige tidigare inte fick tala om migrationens utmaningar. Lennart Nordfors, fil. dr … Fortsättning

När media köpte kulturförklaringen

Under några omskakande veckor förändrades svensk medierapportering kring frågor som rör invandring och integration. Plötsligt hängav sig seriösa riksmedier, tillsynes ogenerat, åt uppfattningar om en kollektiv kultur bland ensamkommande flyktingbarn som förklaring till enskilda individers beteende. Lennart Nordfors, fil. dr … Fortsättning

Varför köper media så okritiskt kulturförklaringen?

En ny åsiktskorridor är på väg att etableras efter sexövergreppen i Köln och vid ”We Are Stockholm”-festivalen. Så här ser den nya etablerade sanningen ut: Flyktinginvandringen har lett till att tjejer utsätts för sexuella övergrepp vid stora evenemang. Orsaken är … Fortsättning

Lärdomen från FDP: Glöm aldrig idéerna!

Det tyska liberala partiet FDP är efter valet till Förbundsdagen närmst utplånat. De lärde sig att en valrörelse tömd på idéer är livsfarligt för ett idéparti. Ralf Frölich och Lennart Nordfors manar till svenska lärdomar – innan det är försent. … Fortsättning

På spaning efter samtalsdemokratin

Sverige har blivit en bättre demokrati ur såväl åsiktsrepresentativ som deltagarmässig synpunkt. Kvalitén i det demokratiska samtalet är det sämre ställt med. Lennart Nordfors menar att dagens stora demokratifråga är att det skapas fler sammanhang där argumenten och eftertanken tillåts … Fortsättning