Skribent

Julia Eriksson Ståhl

Idéerna kastades framför Öresundståget

Det är dags att utröna vilka möjligheter som finns för ett samarbete mellan socialdemokrater och liberaler i en tid när politisk godtycklighet och främlingsfientlighet tycks vinna mark. Att diskutera socialdemokratins och liberalismens ideologiska betingelser i en idéskrift känns lite som … Fortsättning

Håller ditt argument utan Hitler?

Den historiska analogin är ett kraftfullt retoriskt redskap och genom den kan de mest kvicktänkta av debattörer tystas. Den är ofta fulladdad med starka känslor och kräver kunskap av de som ska övertygas. Det är genom att uthärda och överleva … Fortsättning

Viva la [robot]revolution!

Att digitaliseringen och automatiseringen obönhörligen kommer att fortsätta att forma mänsklig utveckling råder det ingen tvekan om. Striden står i stället kring hur vi ska förhålla oss till de nya möjligheter och utmaningar som uppstår. Statsvetarstudenten Julia Eriksson Ståhl vill … Fortsättning