Skribent

Ida Ölmedal

Demokratin måste få skava – låt rasisterna ställa ut!

Parallellt med det gångna årets debatt kring tryckfriheten rasar en strid om yttrandefrihetens gränser: Hur obekväm ska man egentligen få vara i offentliga rum? Och vilket ansvar har de personer och institutioner som förfogar över dessa för de åsikter som … Fortsättning