Skribent

Hugo Fiévet

Den dumma lärarutbildningen

Har svenska elever blivit mer korkade över tid? Det är väldigt osannolikt. Har eleverna blivit stojigare? Säkerligen, men så har heller ingen sedan kamratuppfostran-pedagogikens dagar föreslagit att eleverna ska övervaka sig själva. Är föräldrar mer krävande än tidigare? Utan tvekan, … Fortsättning