Skribent

Eva Forslund

Det bestraffande Texas

Texas fängelser hyser fler än 140 000 fångar. Förutom att delstaten länge har omfamnat dödsstraffet, kritiseras de förhållanden under vilka de intagna lever från era håll. Samtidigt anser många att fängelsets främsta syfte är just att bestraffa, snarare än att … Fortsättning