Skribent

Elin Henriksson

Självförverkligande kan bli en tvångströja

Under en vistelse i Japan bevittnade jag en sorglig företeelse. Flera gånger såg jag äldre män utföra till synes meningslösa arbetsuppgifter. Någon räknade bilar vid ett övergångsställe, en annans jobb var att agera stolpe: alltså att stå stilla med en … Fortsättning

LD:s stora klimatenkät

Lars Tysklind (L) riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson 1. Vilken är den enskilt viktigaste åtgärden för att Sverige ska kunna nå sina ambitiösa miljömål? – Utgå från principen »Förorenaren betalar« i kombination med grön skatteväxling för att öka incitamenten att ställa … Fortsättning

Liberal miljöpolitik behöver en nudge i rätt riktning

Det låter som en liberal utopi, men psykologistudenten Elin Henriksson menar att det kan finnas ett sätt att påverka människors val i en miljövänlig riktning utan att begränsa deras valfrihet. Att etablera en vana går fort. Du väljer stol på … Fortsättning

Bara pengar gör inte Sverige säkrare

18 miljarder kronor. 18 000 000 000 kronor. Så mycket extra tillskott begär försvaret i det budgetunderlag som presenterades i veckan. En fantasisiffra för de flesta, kanske även för de politiker som utan att tveka svarade jakande på försvarets önskemål. Liberalernas partiledare Jan Björklund … Fortsättning