Arkiv

Agenda 2030 är en farlig papperstiger

FN skapades för att bevara fred och att slå vakt om den enskilda människans värde. Därför finns ett skimmer runt FN:s nya utvecklingsmål Agenda 2030. Målen prioriteras högt av regeringen, särskilt inom biståndspolitiken. Martin Ängeby, generalsekreterare på Silc, skärskådar vad … Fortsättning

Välstånd kräver våldsparaply

För att den osynliga handen ska fungera krävs också en synlig hand. Utan institutioner som upprätthåller personlig säkerhet och äganderätter uteblir ekonomisk utveckling. Gustav Juntti har träffat Stanfordprofessorn Barry Weingast – ledande expert på våldets historia, och en hängiven läsare … Fortsättning

Den dumma lärarutbildningen

Har svenska elever blivit mer korkade över tid? Det är väldigt osannolikt. Har eleverna blivit stojigare? Säkerligen, men så har heller ingen sedan kamratuppfostran-pedagogikens dagar föreslagit att eleverna ska övervaka sig själva. Är föräldrar mer krävande än tidigare? Utan tvekan, … Fortsättning

Klimatologisk kalops i omsusat Luleå

Varför blåser det så mycket i Luleå? Är staden felbyggd redan på drottning Kristinas tid, eller kanske ett offer för ett socialdemokratiskt maktmonopol? LD:s Gustav Juntti reste hem för en vandring bland dragiga korridoreffekter och väldiga skrytbyggen. Luleborna kan alltid … Fortsättning